POLITYKA PRYWATNOŚCI - COOKIES, RODO

Polityka Prywatności - pliki cookies

1.   Serwis tonerowo.pl  / drukarkowo.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyłączeniem informacji zawartych w plikach cookies.

2.   Pliki cookies (inaczej znane jako  „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, a zwłaszcza pliki tekstowe. Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przeglądającego serwis strefabiura.pl przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej i podstron serwisu. Powinny zawierać nazwę strony internetowej właściwą dla miejsca pochodzenia, a także czas przechowywania w urządzeniu oraz unikalny numer.

3.   Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym przeglądającego serwis strefabiura.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Quantum Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Niepołomickiej 6.

4.   Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

● optymalnego dostosowania zawartości stron internetowych  do preferencji przeglądającego, a także optymalizacji korzystania ze strony internetowej,

● tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych,

5.   W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

● Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

● Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

● Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

● Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

● Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

6.   Quantum Polska Sp. z o.o. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7.   Więcej informacji na temat "ciasteczek" dostępnych znajdziecie Państwo  pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko a także  w sekcjach „Pomocy” znajdujących się w menu przeglądarek internetowych.

 

Polityka Prywatności - RODO

1.   Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest firma Quantum Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niepołomickiej 6, 93-467 Łódź, wpisana do KRS, pod nr 0000432167, NIP 7292702102, REGON 101465028.

2.   W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt pod adresem mail biuro@tonerowo.pl, tel. 426302188 lub pod adresem 93-467 Łódź ul. Niepołomicka 6.

3.   Jako Administrator danych osobowych, Quantum Polska Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych poprzez wdrożenie  rozwiązań organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO, z uwzględnieniem zasad dotyczących przetwarzania, dokładając szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:

● przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

● pozyskiwane tylko dla określonych celów i przetwarzane dalej wyłącznie w sposób zgodny z tymi celami,

● przechowywane nie dłużej, niż to konieczne,

● przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą,

● dokładne, aktualne i adekwatne (bez nadmiaru danych),

● bezpiecznie przechowywane

4.   Państwa dane przetwarzane będą w celach:

● realizacji umowy, w tym także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. wystawienia faktury, przesłania zakupionego towaru lub usługi,

● marketingowych lub w celach potwierdzonych wyrażoną odrębnie przez Państwa zgodą, cele marketingowe to w szczególności przedstawianie Państwu ofert produktów i usług dostępnych w naszej firmie (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów),

● umożliwienia potencjalnym Klientom dostępu do sklepu internetowego i jego funkcjonalności - rejestracji, utworzenia konta w sklepie,

● rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji towarów lub usług oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

● udzielania odpowiedzi na złożone przez osoby zainteresowane zapytania, przesłanego w formie korespondencji papierowej, e-mailowej lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie www a także złożonego w formie telefonicznej,

● przesyłania zainteresowanym subskrybentom elektronicznego biuletynu informacyjnego (newsletter) o nowościach, ofercie handlowej i promocjach sklepu, jeżeli zainteresowana osoba wyraziła wcześniej zgodę na otrzymywanie od nas newslettera,

 NIE udostępniamy osobom trzecim żadnych danych w celach marketingowych.

5.   Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: zawarcie i wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO), wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art.6 ust. 1c RODO), udzielone przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO) lub tzw. uzasadniony prawnie interes polegający na promowaniu naszej oferty – marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1f RODO).

6.   Przetwarzamy następujące kategorie danych:

● dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefoniczny, pełniona funkcja,

● dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi / dostawy towaru oraz wystawienia faktury w tym nazwa firmy, NIP, REGON, adres wysyłkowy, nr kontaktowy,

● dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line,

7.   Dane zbieramy na pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych oraz ogólnodostępnych źródeł internetowych. Nasi Klienci udzielają informacji o swoich danych również podczas zawierania transakcji oraz kontaktów handlowych, w trakcie organizacji konkursów, konferencji i szkoleń.

8.   Pozyskiwane dane przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną. Państwa dane mogą być przekazane:.

● organom państwowym (np. Prokuratura, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urzędy Skarbowe),

● podmiotom świadczącym usługi kurierskie, przewozowe i pocztowe w celu realizacji przedmiotu umowy z nami,

● instytucjom finansowym poprzez które zamawiający dokonuje płatności za przedmiot umowy,

● producentom zakupionych przez zamawiającego usług lub towarów, w celu prawidłowej realizacji usług, procesu reklamacji, dostawy towaru

● podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz sklep internetowy,

● podmiotom świadczącym inne usługi na naszą rzecz, które są niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego,

9.  Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

● bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO

● dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO

● poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych o których mowa w art. 16 RODO

● usunięcia danych częściowego lub całkowitego (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO

● ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO

● przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO

● wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO

● nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO

●  prawo do wycofania zgody, o którym mowa w art. 7 RODO

● wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO

10.  W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznacza się, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwo prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

● przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez nas z obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, podatkowych itp.,

● przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,

● przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń,

11.   W zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanymi dalej RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), zwaną dalej Ustawą i innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania poufności oraz bezpieczeństwa uzyskanych danych osobowych. Nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie  środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą.

12.   W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące odpowiednie przepisy prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.